นโยบายความเป็นส่วนตัว

Sushiboxth.com ให้ความใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้สรุปส่วนสำคัญเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลสารสนเทศ ส่วนบุคคล ที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้จากลูกค้า และวิธีการที่เราใช้ และคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศนั้น นโยบายนี้จะแจ้งให้คุณทราบเช่นเดียวกันว่าคุณต้องทำอย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต (IP ADDRESS), คุกกี้ (COOKIE) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (INQUIRY FORM) ที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และอื่นๆ ท่านต้องยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

ความยินยอมของผู้ใช้บริการต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณแสดงให้เห็นว่าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหลายในนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันของเราตามที่แสดงข้อมูลไว้ที่นี่ โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับบริษัท ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆในนโยบายนี้ กรุณาอย่าให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลใด ๆ กับเรา ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล คุณอาจจะไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมบางอย่างได้ เช่น การเข้าถึงบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การขอข้อมูล หรือการส่งอีเมลให้เรา เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล

ตามที่ใช้อยู่ในนโยบายนี้ “ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นของส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ชื่อถนนที่เป็นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสารสนเทศของบัตรเครดิต และที่อยู่ทางอีเมล เป็นต้น เมื่อคุณให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าคุณกำลังอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นตามข้อกำหนดทั้งหลายของ นโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิของคุณที่จำกัดให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลจากคุณเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับบุคคลที่สาม (เช่น เว็บไซต์หนึ่งๆ อาจจะอนุญาตให้ส่ง “ไปรษณียบัตร” อิเล็กทรอนิกส์ให้เพื่อนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจำเป็นที่จะต้องทราบชื่อ และที่อยู่ทางอีเมลของบุคคลนั้น) กรุณารับทราบว่า เราใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น (เช่น เพื่อส่งเมลไปรษณียบัตรนั้น เป็นต้น) และเราจะไม่ติดต่อบุคคลที่สามนั้นอีก เว้นแต่บุคคลที่สามนั้นติดต่อมาที่เรา

สิทธิในข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณมีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในข้อมูลส่วนตัวที่คุณระบุไว้ในระบบของ Sushiboxth.com คุณสามารถเรียกดูข้อมูลทุกอย่างที่เราจัดเก็บ, แก้ไข, ลบ, หรือจำกัดการอนุญาตให้เราติดต่อกลับเพื่อให้การสนับสนุน หรือทำ Direct marketing ได้ตลอดเวลา
หากคุณเป็น ลูกค้า ที่สั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ใช้งานระบบของเรา Sushiboxth.com ขอเรียนให้ท่านทราบว่า เราไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านในร้านค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อ Sushiboxth.com เป็นเพียงเครื่องมือที่ร้านค้าเลือกใช้
และไม่สามารถตัดสินใจกระทำการใด ๆ กับข้อมูลในร้านค้าได้ อย่างไรก็ดี พวกเรายินดีที่จะช่วยประสานงาน และให้คำแนะนำกับทางร้านค้า รวมถึงวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณได้
ก่อนที่เราจะช่วยประสานงาน หรือปฏิบัติตามความต้องการใด ๆ ที่คุณร้องขอต่อข้อมูลส่วนตัวที่บันทึกไว้ในระบบของเรา เราจำเป็นที่จะต้องยืนยันให้แน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลในระบบจริง โดยคุณจำเป็นต้อง
ส่งคำร้องจาก Email ที่ถูกบันทึกไว้ในระบบของเราเท่านั้น และหรือ ส่งเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ มาที่ simesghetto@gmail.comหลังจากที่เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณได้แล้ว เราจะทำลายหลักฐานหรือเอกสารที่เราได้รับทาง Email ภายใน 30 วันทำการ
วิธีการปกป้องข้อมูลของเรา Sushiboxth.com ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรา Update ระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย และเพิ่มเสถียรภาพในระบบของเรา เรามีมาตราการที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้
การส่งต่อข้อมูลภายในระบบทั้งหมดถูกเข้ารหัสทั้งแบบ 128-bit และ 256-bit
กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของทีมงานภายใน
กำหนดสิทธิในการจัดการ Network
กำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล
มีการปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ
จัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น และจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ใคร เว้นแต่จะได้รับอนุญาต หรือมีเหตุจำเป็นทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามเท่านั้น