30.-
ท้อง แซลมอน
30.-
แซลมอนเบริน ภูเขาไฟ
30.-
แซลมอนสด ภูเขาไฟ
30.-
เนื้อเบิร์น ภูเขาไฟ
50.-
ไข่ปลาแซลมอน
50.-
ไข่หอยแม่น
90.-
ฟัวกร้า ตับห่าน